Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Osamostatnění Staré Bělé, Nové Bělé a Výškovic


 • 17. 5. 1954 


 • charakteristika

  Na základě vládního nařízení č. 16/1954 Sb. z 13. 3. 1954, které nabylo účinnosti dnem 17. 5. 1954, byly z územního obvodu města Ostravy vyloučeny obce Stará Bělá, Nová Bělá a Výškovice, a to pro svůj převážně venkovský charakter.


 • prameny, literatura

  článek ve sborníku nebo kapitola v knize
  "Správní a územní vývoj města Ostravy"


 • události

  1. 1. 1966
  Připojení Výškovic k Ostravě 20. 5. 1957
  Připojení Poruby, Pustkovce, Třebovic a Svinova k Ostravě a vyčlenění obce Hrabová 17. 5. 1954
  Připojení Poruby a Pustkovce k okresu Ostrava 1. 7. 1941
  Připojení 12 slezských a moravských obcí k Moravské Ostravě


 • autor

  Šerka


Aktualizováno: 08. 02. 2019