Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

První volby do národních výborů


 • 16. 5. 1954 


 • charakteristika

  Dne 16. května 1954 se konaly v Ostravě první volby do národních výborů. Na základě zákona č. 13/1954 Sb. o národních výborech byl dosavadní jednotný národní výbor přeměněn na Městský národní výbor v Ostravě, v jehož rámci bylo na území města vytvořeno na místě obvodních rad 15 obvodních národních výborů; Ostrava-střed, Přívoz, Mariánské Hory (i pro katastr Nové Vsi a Hulvák), Vítkovice, Zábřeh, Hrabůvka, Slezská Ostrava, Muglinov, Hrušov, Heřmanice, Michálkovice, Radvanice, Kunčice, Kunčičky a Hrabová.


 • prameny, literatura

  článek ve sborníku nebo kapitola v knize
  "Správní a územní vývoj města Ostravy"
  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 15. 04. 2024