Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Připojení Poruby a Pustkovce k okresu Ostrava


 • 17. 5. 1954 


 • charakteristika

  Na základě vládního nařízení č. 16/1954 Sb. z 13. 3. 1954, které nabylo účinnosti dnem 17. 5. 1954, byly k okresu Ostrava připojeny obce Poruba a Pustkovec, které dosud patřily k okresu Bílovec. Příčinou byla intenzivní bytová výstavba na katastru těchto obcí.


 • prameny, literatura

  článek ve sborníku nebo kapitola v knize
  "Správní a územní vývoj města Ostravy"


 • události

  20. 5. 1957
  Připojení Poruby, Pustkovce, Třebovic a Svinova k Ostravě a vyčlenění obce Hrabová 17. 5. 1954
  Osamostatnění Staré Bělé, Nové Bělé a Výškovic 1. 2. 1949
  Vytvoření okresu Ostrava


 • autor

  Šerka


Aktualizováno: 08. 02. 2019