Encyklopedie města Ostravy !!!

Připojení Poruby, Pustkovce, Třebovic a Svinova k Ostravě a vyčlenění obce Hrabová. Autor: Jozef Šerka

Připojení Poruby, Pustkovce, Třebovic a Svinova k Ostravě a vyčlenění obce Hrabová


 • 20. 5. 1957 


 • charakteristika

  Na základě vládního nařízení č. 9/1957 Sb. z 13. 3. 1957 byly obce Poruba, Pustkovec a Třebovice sloučeny v jednu obec s názvem Poruba a připojeny k územnímu obvodu města Ostravy. Současně byl k Ostravě připojen také Svinov. Naopak obec Hrabová byla pro svůj převážně zemědělský charakter vyloučena z územního obvodu města a připojena k nově vzniklému okresu Ostrava-venkov.


 • obrazy

  img0563.jpg


 • prameny, literatura

  článek ve sborníku nebo kapitola v knize
  "Správní a územní vývoj města Ostravy"


 • události

  1. 7. 1960
  Zrušení okresu Ostrava-venkov 17. 5. 1954
  Osamostatnění Staré Bělé, Nové Bělé a Výškovic 17. 5. 1954
  Připojení Poruby a Pustkovce k okresu Ostrava


 • autor

  Šerka


Aktualizováno: 08. 02. 2019