Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

První celostátní setkání starostek v Mariánských Horách


 • 21. 2. 1992 (21.–22. 2. 1992)


 • katastr

  Mariánské Hory


 • charakteristika

  Ve dnech 21.–22. února 1992 se v hotelu Chemik v Mariánských Horách (dnes Harmony Club Hotel Ostrava) konalo první celostátní setkání starostek zorganizované starostkou městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Lianou Janáčkovou, kterého se zúčastnilo 52 starostek a 6 poslankyň České národní rady. V přijatém prohlášení zaslaném prezidentovi Václavu Havlovi, Federálnímu shromáždění, České národní radě a Slovenské národní radě jeho účastnice žádaly zachování společného státu.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 30. 04. 2024