Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Zřízení organizace Ostravské městské lesy, s. r. o.


 • 10. 6. 1992 


 • charakteristika

  Dne 10. června 1992 zřídilo město ke správě svého majetku rozhodnutím zastupitelstva organizace Ostravské městské lesy, s. r. o., od 1. března 1993 příspěvková organizace, Krytý bazén Ostrava-Poruba, p. o., jehož název byl v roce1993 změněn na Sportovní zařízení města Ostravy a 27. listopadu 1997 byla tato společnost zapsána do obchodního rejstříku jako Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 30. 04. 2024