Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Navrácení hradeb a příkopů do vlastnictví města Moravská Ostrava v roce 1495


 • 7. 4. 1495 


 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Beneš Černohorský z Boskovic, držitel hukvaldského panství, vrátil Ostravským na základě prosby purkmistra, fojta a rady města Moravské Ostravy do trvalého vlastnictví hradby a příkopy, kterých se patrně dříve zmocnil husitský hejtman Jan Čapek ze Sán. Podtrhoval ale přitom svou velkorysost, neboť „příkopy a valy je znovu všecky opravil a znamenitý náklad a sumu velikú peněz našich vlastních nato naložil“. Měšťané měli zájem především o příkopy, aby je mohli hospodářsky využívat k pěstování píce.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Jan Čapek ze Sán


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 01. 03. 2019