Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Otevření exteriérové expozice plastik v sadu Dr. Milady Horákové v roce 1994


 • 20. 5. 1994 


 • ulice

  sad Dr. Milady Horákové

 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Dne 20. května 1994 byla otevřena exteriérová expozice plastik v sadu Dr. Milady Horákové vzešlých z Mezinárodního sympozia prostorových forem, které navazovalo na bienále z let 1967 a 1969, za účasti ministra kultury Pavla Tigrida, primátora Evžena Tošenovského a čtyř z osmi autorů plastik.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 02. 05. 2024