Encyklopedie města Ostravy !!!

Prezident Václav Klaus a primátor Aleš Zedník při setkání s občany na Masarykově náměstí 28. 4. 2003. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií, autor: Hana Kunzová

Návštěva prezidenta Václava Klause v Ostravě v roce 2003


 • 28. 4. 2003 (28.–29. 3. 2003)


 • charakteristika

  Ve dnech 28.–29. dubna 2003 poprvé ve funkci prezidenta ČR navštívil Ostravu Václav Klaus s manželkou. Po besedě na VŠB – TUO jednal s členy Rady města Ostravy v čele s primátorem Alešem Zedníkem, Setkal se se členy Zastupitelstva města Ostravy a vedoucími odborů Magistrátu města Ostravy a zúčastnil se mítinku s občany na Masarykově náměstí. Večer strávil mimo oficiální program v klubu Parník na koncertu LR Cosmetic Big
  Bandu Edy Šurmana. Druhý den si prohlédl provozy podniku Borsod-Chem MCHZ – Moravské chemické závody, s. r. o.


 • obrazy

  img2548.jpg


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 03. 05. 2024