Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Spor Jana Sedlnického z Choltic se sedláky v Polance o výši robot


 • 27. 5. 1560 


 • charakteristika

  V Polance nad Odrou bylo vydáno majitelem polskoostravského panství Janem Sedlnickým z Choltic privilegium, které vyvrací často tradovanou představu o idylických vztazích mezi majitelem a jeho poddanými v době předbělohorské. Jan Sedlnický si stěžuje, že se s ním Polanští soudili o výši robot a „jiné nemalé protivenství učinili“, ale jelikož „jsou se mi pokořili“, odpustil jim. Zároveň toho využil ke stanovení závazných robot, a sice každý bez rozdílu půldruhého dne orby ročně, dále vyvezení po šesti vozech hnoje z panského dvora na pole, žnutí, hrabání a vázání obilí. Kromě toho museli odvádět ročně po 15 vejcích, jednom voze sena, jařiny a ozimu. Na důkaz svého odpuštění jim povolil svobodně sekat trávu v polanském lese u řeky Odry.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 15. 05. 2019