Encyklopedie města Ostravy !!!

Biskup Martin David při přebírání biskupské berly od papežského nuncia Juda Thaddeuse Okola (31. srpna). Foto: Spolek Člověk a víra, autor Josef Cinciala.

Inaugurace biskupa Martina Davida


  • 31. 7. 2023 


  • charakteristika

    Dosavadní apoštolský administrátor Martin David byl 21. července 2023 uveden do funkce biskupa ostravsko-opavské diecéze papežským nunciem Judem Thaddeusem Okolem v katedrále Božského Spasitele.


  • obrazy

    img2555.jpg


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 06. 05. 2024