Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Odmítnutí prosby moravskoostravského měšťana Jana Hunky o zmírnění výše odškodnění za způsobení požáru města


 • 19. 6. 1556 


 • charakteristika

  Olomoucký biskup Marek Khuen odmítl prosby těšínského knížete Václava II. o zmírnění výše odškodnění, ke kterému se zavázal ostravský soukeník Jan Hunka poté, co 4.–17. 5. 1556 zavinil ničivý požár v Moravské Ostravě. Svoji vinu pak uznal, uzavřel s městem smlouvu o náhradě škody, ale nebyl ji schopen dodržet. Proto se pokusil prostřednictvím těšínského knížete, s nímž měl zřejmě dobré vztahy, o získání úlev v plnění dohody. Biskup si byl vědom rozsahu katastrofy a jejího dopadu na městské obyvatelstvo, proto přímluvu a žádost knížete, aby se nad Hunkou slitoval, zdvořile, ale rozhodně odmítl.


 • prameny, literatura


 • události

  17. 5. 1556
  Olomoucký biskup povoluje Ostravským bezplatný odběr dříví z biskupských lesů (1556) 4. 5. 1556
  Požár Moravské Ostravy v roce 1556


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 05. 06. 2020