Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Požár Moravské Ostravy v roce 1556


 • 4. 5. 1556 (4.-17. 5. 1556)


 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Někdy mezi 4.–17. květnem 1556 vznikl v domě soukenického mistra Jana Hunky požár, který se v dalších dnech rozšířil na celé město. Hunka, přestože měl jako cechmistr povinnost upozornit sousedy vzniklý oheň, tak neučinil a neudělal poplach, ale snažil se pouze zachránit svůj majetek: „Sukna i statek svůj do truhel sobě sklizoval a k bráně, chtíce ven, vésti dal“. Požár se rozšířil na celé náměstí, zasáhl radnici, kde shořely městské písemnosti, i kostel. Škody byly značné a Ostravští Hunku dokonce bez vědomí biskupského úředníka vsadili do městské šatlavy. Soukenický mistr zažádal 19. 6. 1556 o zmírnění výše odškodnění, které měl městu za učiněnou škodu vydat.


 • prameny, literatura


 • události

  12. 5. 1564
  Olomoucký biskup Marek Khuen udělil ostravským měšťanům řadu výsad (1564) 16. 12. 1559
  Olomoucký biskup Marek Khuen nově potvrdil cechovní artikule tkalcovského cechu (1559) 19. 6. 1556
  Odmítnutí prosby moravskoostravského měšťana Jana Hunky o zmírnění výše odškodnění za způsobení požáru města 17. 5. 1556
  Olomoucký biskup povoluje Ostravským bezplatný odběr dříví z biskupských lesů (1556)


 • stavby

  Kostel sv. Václava v Moravské Ostravě
  Kostelní náměstí Ostravské muzeum
  Masarykovo náměstí 1/1


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 03. 06. 2021