Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Požár Moravské Ostravy v roce 1556


 • 4. 5. 1556 (4.-17. 5. 1556)


 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Někdy mezi 4.–17. květnem 1556 vznikl v domě soukenického mistra Jana Hunky požár, který se v dalších dnech rozšířil na celé město. Hunka, přestože měl jako cechmistr povinnost upozornit sousedy vzniklý oheň, tak neučinil a neudělal poplach, ale snažil se pouze zachránit svůj majetek: „Sukna i statek svůj do truhel sobě sklizoval a k bráně, chtíce ven, vésti dal“. Požár se rozšířil na celé náměstí, zasáhl radnici, kde shořely městské písemnosti, i kostel. Škody byly značné a Ostravští Hunku dokonce bez vědomí biskupského úředníka vsadili do městské šatlavy. Soukenický mistr zažádal 19. 6. 1556 o zmírnění výše odškodnění, které měl městu za učiněnou škodu vydat.


 • prameny, literatura


 • události

  19. 6. 1556
  Odmítnutí prosby moravskoostravského měšťana Jana Hunky o zmírnění výše odškodnění za způsobení požáru města 17. 5. 1556
  Olomoucký biskup povoluje Ostravským bezplatný odběr dříví z biskupských lesů (1556)


 • stavby

  Kostel sv. Václava v Moravské Ostravě
  Kostelní náměstí


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 03. 06. 2021