Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Manifestace českého lidu na Ostravsku v květnu 1918


 • 26. 5. 1918 


 • ulice

  Čs. legií

 • katastr

  Moravská Ostrava

 • místo

  Národní dům v Moravské Ostravě (dnes Divadlo Jiřího Myrona)


 • charakteristika

  Akce byla zorganizována podle vzoru obdobné události v Praze (Národní přísaha reprezentantů českého politického a kulturního života v Obecním domě v Praze 13. 4. 1918). Účastnili se jí zástupci všech politických stran Ostravska.


 • účastníci

  Jan Prokeš

 • zajímavosti

  Předsedající Václav Šílený zdůraznil, že hlavním požadavkem Čechů je nyní samostatný československý stát, spisovatel František Sokol Tůma připomněl 300. výročí stavovského povstání a vyjádřil přesvědčení, že státní samostatnosti bude dosaženo. O tom, že cílem je dosažení národní svobody, ujistil přítomné také sociální demokrat Jan Prokeš. Na závěr přečetl Karel Fajfrlík rezoluci, obsahující slib věrnosti v boji za samostatnost národa. Přestože celé shromáždění mělo jednoznačně "velezrádný" charakter, přítomný zástupce policie nijak nezasáhl.


 • prameny, literatura


 • události

  18. 1. 1918
  Stávka v lednu 1918


 • osoby

  Karel Fajfrlík
  Jan Prokeš
  František Sokol Tůma
  Václav Šílený


 • stavby

  Divadlo Jiřího Myrona
  Čs. legií 14/148


 • autor

  Šerka


Aktualizováno: 29. 02. 2024