Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

První písemná zmínka o Hrušovu


  • 1256 


  • charakteristika

    V roce 1256 vznikla pravděpodobně listina, kterou český král Přemysl Otakar II. a opolský kníže Vladislav stanovili státní hranice mezi Moravou a Opolskem, v níž je jako jedna z lokalit poprvé uvedena i ves Hrušov (Grussene).


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 20. 02. 2019