Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

První písemná zmínka o Čertově Lhotce (dnes Mariánské Hory)


 • 1367 


 • charakteristika

  Z roku 1367 pochází první zmínka o Čertově Lhotce (dnes Mariánské Hory) a to v knihách lenního soudu olomouckého biskupství v souvislosti s jejím držitelem, biskupským leníkem, uvedeným jako Herscho de Teufflsdorf.


 • prameny, literatura


 • události

  22. 7. 1444
  Prodej Čertovy Lhotky (dnes Mariánské Hory) panošovi Janovi Studénkovi ze Studénky 25. 4. 1426
  Prodej Čertovy Lhotky (dnes Mariánské Hory) měšťanu Boze Mertenovi


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 20. 02. 2019