Encyklopedie města Ostravy !!!

Pergamenová, německy psaná listina o rozměrech 33 x 27 cm. Pečeť opolského knížete Bolka se bohužel nedochovala. Zdroj: Archiv města Ostravy

Prodej Čertovy Lhotky (dnes Mariánské Hory) měšťanu Boze Mertenovi


 • 25. 4. 1426 


 • charakteristika

  Opolský kníže Bolek, tehdy zástavní pán hukvaldského panství, stvrdil Vavřinci ze Šonova (Szonów, součást obce Glogówek, Polsko) za souhlasu jeho bratra Mikuláše prodej vsi Čertovy Lhotky za 50 kop grošů moravskoostravskému měšťanu Boze Mertenovi.


 • obrazy

  img1541.jpg


 • prameny, literatura


 • události

  11. 11. 1426
  Nejstarší dochovaná městská pečeť Moravské Ostravy 1367
  První písemná zmínka o Čertově Lhotce (dnes Mariánské Hory)


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 20. 02. 2019