Encyklopedie města Ostravy !!!

První dochovaná městská pečeť Moravské Ostravy, Zdroj: Archiv města Ostravy, fond: Archiv města Moravská Ostrava

Nejstarší dochovaná městská pečeť Moravské Ostravy


 • 11. 11. 1426 


 • charakteristika

  Text německy psané listiny z 11. 11. 1426 obsahuje záznam o tom, že bratři Vavřinec a Lorko ze Šonova (Szonów, součást obce Glogówek, Polsko) zapisují moravskoostravskému měšťanovi Boze Mertenovi 50 kop grošů na vsi Čertova Lhotka. V této listině se poprvé setkáváme se jmény představitelů městské správy, kteří právní pořízení dosvědčili – Cleynhensil, „toho času purkmistr“, Michel Melczir, fojt, radní Matis Melczer, Niclos Neumeister, Hanus Billich, Nicolaus Conrad a další „šlechetní lidé přísežní“ – a pro „lepší jistotu“ nechali na listinu přivěsit pečeť. Ta představuje nejstarší dochovanou městskou pečeť Moravské Ostravy. Je na ní vyobrazen znak města Moravské Ostravy v podobě gotického štítu, v němž je doleva kráčející osedlaný kůň se třmeny, uzdou i ohlávkou.


 • obrazy

  img0568.jpg

  img0569.jpg


 • prameny, literatura


 • události

  25. 4. 1426
  Prodej Čertovy Lhotky (dnes Mariánské Hory) měšťanu Boze Mertenovi


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 20. 02. 2019