Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Prodej Čertovy Lhotky (dnes Mariánské Hory) panošovi Janovi Studénkovi ze Studénky


 • 22. 7. 1444 


 • charakteristika

  Husitský válečník Jan Čapek ze Sán prodal za 40 kop grošů ves Čertovu Lhotku panošovi Janovi Studénkovi ze Studénky a jeho ženě Heleně s podmínkou, že v případě nutnosti bude kdykoliv vyslán na hrad Hukvaldy jízdní nebo pěší střelec. Listina je datována na Polské Ostravě, která byla také v Čapkově držení. Sepsal ji polskoostravský farář Augustin a Čapek si pro prodej vynutil souhlas celé městské rady, konšelů a starších, kteří k listině také přitiskli své pečeti. Mezi svědky jsou uvedeni mj. „burgermister“ Niclin, starší města Matrna kolář, Mathis Rus, Johannes Bawerssmith a Runek soukeník a také drobní šlechtici z okolí Moravské Ostravy.


 • prameny, literatura


 • události

  1367
  První písemná zmínka o Čertově Lhotce (dnes Mariánské Hory)


 • osoby

  Jan Čapek ze Sán


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 20. 02. 2019