Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

První písemné zmínky o Bartovicích, Heřmanicích, Kunčicích nad Ostravicí, Muglinově a Radvanicích


 • 1305 


 • charakteristika

  V soupise desátků vratislavského biskupství jsou poprvé zmíněny vsi Bartovice (Bertoltowitz), Heřmanice (Hermannivilla), Kunčice (Cuncindorf), Muglinov (Muglin) a Radvanice (Radvanowitz).


 • prameny, literatura

  článek ve sborníku nebo kapitola v knize
  "Středověké osídlené pravobřežního Ostravska"
  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 20. 02. 2019