Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Stanovení hranice mezi Moravou a Opavskem v roce 1561


  • 17. 8. 1561 


  • charakteristika

    Na základě jednání zvláštní komise vyslané do Moravské Ostravy byl českým králem Ferdinandem I. vyhotoven protokol, jehož účelem bylo stanovení hranice mezi Moravou a Opavskem, jež se v důsledku meandrujícího toku řeky Odry měnila. Za platnou hranici byl deklarován tehdejší průběh toku a znovu byly rovněž vymezeny sporné pastviny.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 11. 12. 2023