Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Zahájení činnosti Vysoké školy báňské v Ostravě


  • 17. 10. 1945 


  • charakteristika

    Dne 17. října 1945 zahájila zápisem posluchačů činnost Vysoká škola báňská, přemístěna dekretem prezidenta Edvarda Beneše z 8. září 1945 z Příbrami do Moravské Ostravy. K zápisu do zasedací síně Nové radnice se dostavilo 208 studentů oboru hornictví a 113 studentů hutnictví. V roce 1973 se centrem školy stal vysokoškolský areál v Porubě. Dnes tvoří Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava sedm fakult, z nichž nejmladší je Fakulta bezpečnostního inženýrství založená v roce 2002. V roce 2016 bylo na této vysoké škole přihlášeno přibližně 15 tisíc studentů.


  • školy

    Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 20. 02. 2019