Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

První písemná zmínka o Přívozu


  • 1377 


  • charakteristika

    V souvislosti s projednáváním případu krádeže biskupského mana Bedřicha z Kotojed, před biskupským manským soudem v Olomouci, je v dokumentech z roku 1377 poprvé uveden název vsi Přívoz, kterou tento man právě držel. Bedřich z Kotojed se provinil krádeží kožešinového a hedvábného pláště, šatů a sukna.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 20. 02. 2019