Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Zahájení výuky na vyšší večerní škole marxismu-leninismu v sekretariátu okresního výboru KSČ v Přívoze v roce 1952


 • 21. 10. 1952 


 • katastr

  Přívoz


 • charakteristika

  Ve velkém sále sekretariátu okresního výboru KSČ v Přívoze byla otevřena vyšší večerní škola marxismu-leninismu, předchůdce Večerní univerzity marxismu-leninismu v období tzv. normalizace po roce 1968, která měla poskytnout především tzv. pracující inteligenci „vysoké marxisticko-leninské vzdělání nutné pro úspěšné budování socialismu a pochopení zákonitostí současného vývoje“, jak zdůraznil ve svém zahajovacím projevu tajemník městského výboru KSČ v Ostravě Antonín Janta. Úvodní přednášku, která „přesvědčila všechny posluchače o nezbytnosti zvládnout učení všech učení a umění všech umění“ pronesl člen ÚV KSČ a ředitel Ústavu pro studium dějin KSČ Jindřich Veselý.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 01. 03. 2019