Encyklopedie města Ostravy !!!

Novinový článek z února 1959 k zákonu o trvalém usazení kočujících osob.

Zahájení soupisu všech trvale neusazených obyvatel v Ostravě v roce 1959


 • 4. 2. 1959 (4. – 5. 2. 1959)


 • charakteristika

  Na základě zákona č. 74/1958 Sb. o trvalém usazení kočujících osob přistoupilo město Ostrava k provádění soupisu všech trvale neusazených obyvatel nad 15 let. V zákoně byly totiž stanoveny trestní sankce pro ty, kdo při kočování setrvají, ačkoliv jim „byla poskytnuta pomoc k trvalému usídlení“. Úřady předpokládaly, že k 31. prosinci 1958 je v kraji 118 kočovných a asi 1060 polokočovných obyvatel. Největší počet zapsaných zaznamenal o. Ostrava-město (709 polokočovných a 41 kočovných osob). Zapsané osoby se napříště nesměly vzdálit bez vědomí národního výboru z místa svého trvalého pobytu. Pro dosažení tohoto požadavku měli být do konce února 1959 vykoupeni nebo odebráni koně a likvidovány vozy a maringotky kočovníků. Toto opatření však narazilo na naprostý nedostatek vhodných bytů.


 • obrazy

  img1578.jpg


 • prameny, literatura


 • související odkazy

  Zákon o trvalém usídlení kočujících osob (internetové stránky Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR)


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 22. 02. 2019