Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Ustavení ostravské pobočky Svazu bojovníků za svobodu v roce 1948


 • 12. 12. 1948 


 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  V sále Hasičského domu v Ostravě proběhla 12. prosince 1948 ustavující valná hromada místní odbočky Svazu bojovníků za svobodu. Stalo se tak sloučením několika dřívějších odbojových organizací, tj. Svazu osvobozených politických vězňů, Svazu národní revoluce, Svazu partyzánů a Československé obce legionářské. Nově vzniklá organizace byla, stejně jako všechny legálně působící organizace, začleněna do Národní fronty. Předsedou pobočky byl zvolen Emil Wagner, výbor tvořilo po pěti členech ze všech slučujících se odbojových složek.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 01. 03. 2019