Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

První písemná zmínka o Antošovicích


  • 21. 1. 1709 


  • charakteristika

    V haťské (Hať, okres Opava) úmrtní matrice je poprvé zmíněna ves Antošovice, tehdy ovšem označena pouze jako nová ves beze jména (ex nova villa). Byla založena na šilheřovickém panství, které tehdy patřilo opavské jezuitské koleji, a jeho součástí byly kromě Šilheřovic ještě Darkovice, Hať, Markvartovice (vše okres Opava) a Koblov (m. č. Ostravy). Název Antošovice se poprvé objevuje 21. června 1714, tehdy uvedený ještě jako Jantoschovicz podle správce panství Jana Jantosche. Místní obyvatelé si toto neobvyklé jméno pozměnili na Antošovice.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 09. 05. 2019