Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Tržní privilegium z roku 1755 udělené Moravské Ostravě císařovnou Marií Terezií


  • 21. 2. 1755 


  • charakteristika

    Marie Terezie, císařovna a královna, udělila Moravské Ostravě na žádost představitelů tohoto města k pěti stávajícím tržním privilegiím šesté. Termín nového trhu byl stanoven na pondělí po svátku Panny Marie Portiuncule.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 22. 02. 2019