Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Vyloupení kostela sv. Václava polskými kozáky - lisovčíky v roce 1620


 • 4. 2. 1620 


 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Hned na počátku třicetileté války, v únoru 1620, došlo k vyloupení kostela sv. Václava v Moravské Ostravě polskými kozáky lisovčíky, kteří za žold táhli na pomoc císaři Ferdinandu II. Lisovčíci byli jako lehká kozácká jízda ozbrojeni křivou šavlí a kuší, jejich cesta byla lemována rabováním, řadou požárů a vražd. Z ostravského kostela odnesli pozlacené a stříbrné bohoslužebné náčiní, roucha, oltářní přikrývky, koberce a rovněž část cenností. Vyloupili také radnici, kde bylo podle tehdejších zvyklostí uloženo bohoslužebné náčiní, které nesloužilo každodenní potřebě. Krátce nato oloupili i obyvatelstvo Hrabové. Svou kořist začali rozprodávat hned v nedalekém Příboře (okres Nový Jičín).


 • prameny, literatura


 • stavby

  Kostel sv. Václava v Moravské Ostravě
  Kostelní náměstí


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 01. 03. 2019