Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Pruští dragouni v Moravské Ostravě v roce 1759


 • 19. 12. 1759 


 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  V roce 1759 se Moravské Ostravy bezprostředně dotkla třetí válka o Slezsko, vedená mezi rakouskou monarchií a Pruskem (1756–1763). V roce 1758 se válka přenesla na Moravu, kde se Prusové marně pokoušeli dobýt Olomouc a pak byli donuceni se stáhnout do Slezska. Když proti vojskům pruského krále Fridricha II. vytáhla z Těšínska armáda generála Ernsta Gideona von Laudona, vtrhli 19. 12. 1759 pruští dragouni do Moravské Ostravy. Hrozící loupení Ostravští odvrátili tím, že nepřátelské vojsko vydržovali stravou a vojákům darovali 638 zl. Po krátkém pobytu ve městě se Prusové stáhli na Opavsko.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 01. 03. 2019