Encyklopedie města Ostravy !!!

Připojení Výškovic k Ostravě. Autor: Jozef Šerka

Připojení Výškovic k Ostravě


 • 1. 1. 1966 


 • charakteristika

  Obec Výškovice byla opětovně připojena k Ostravě v důsledku plánované výstavby nového sídliště na tomto území. Stávající místní národní výbor byl přeměněn na Obvodní národní výbor Ostrava-Výškovice; Výškovice se tak staly devátým městským obvodem.


 • obrazy

  img0590.jpg

  img0612.jpg


 • prameny, literatura

  článek ve sborníku nebo kapitola v knize
  "Správní a územní vývoj města Ostravy"


 • události

  6/1960
  Vytvoření osmi městských obvodů na území města 17. 5. 1954
  Osamostatnění Staré Bělé, Nové Bělé a Výškovic


 • autor

  Šerka


Aktualizováno: 09. 05. 2019