Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Výzva biskupa Stanislava Pavlovského Moravskoostravským z roku 1590, aby zanechali přijímání podobojí


  • 28. 5. 1590 


  • charakteristika

    Olomoucký biskup Stanislav Pavlovský vyzval ve svém listu z 28. 5. 1590 moravskoostravské a příborské měšťany, aby zanechali přijímání pod obojí způsobou. V průběhu 16. stol. se na Ostravsku silně rozšířil protestantismus.Kromě toho, že Ostravští po svých duchovních požadovali přijímání pod obojí, odmítali rovněž chodit ke zpovědi a ve svých domech přechovávali mnoho kacířských knih a traktátů. Náboženské poměry v Moravské Ostravě byly také příčinou častého střídání zdejších farářů. Biskup usiloval od 80. let 16. stol. o nastolení přísnějšího protireformačního kurzu. Ačkoliv se snažil vyhnout radikálním řešením, pro prosazení svých požadavků musel nakonec přistoupit i k dočasnému uvěznění 50 vzdorujících moravskoostravských měšťanů na Hukvaldech.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 05. 06. 2020