Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Biskupská instrukce pro poddanská města (včetně Moravské Ostravy) z roku 1554


 • 1554 


 • charakteristika

  Olomoucký biskup Marek Khuen vydal v roce 1554 pro poddanská města v biskupství (v tom také pro Moravskou Ostravu) obsáhlou instrukci, kterou upravoval poměrně širokou škálu oblastí života ve městě. První z bodů se týkaly např. vinné pořádky, „aby pořádkem šla tak, aby se každému chudému i bohatému spravedlivě dálo“. U pivní pořádky byl kladen důraz na kontrolu vaření piva, včetně kvality sladu. Instrukce řešila rovněž péči o sirotčí peníze či povinnost udržování a oprav břehů, ale např. zakazovala provozování hazardních her či vedení zahálčivého života. Následnou instrukci vydal biskup Stanislav Pavlovský 10. 12. 1584.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  10. 12. 1584
  Biskupská instrukce pro Moravskou Ostravu z roku 1584 27. 2. 1547
  Udělení várečného práva moravskoostravským měšťanům v roce 1547


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 05. 06. 2020