Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Biskupská instrukce pro Moravskou Ostravu z roku 1584


 • 10. 12. 1584 


 • charakteristika

  Olomoucký biskup Stanislav Pavlovský vydal v roce 1584 pro město novou rozsáhlou „Reformaci a instrukci pro purkmistra, fojta a starší města Ostravy, jak by se při povoláních a povinnostech svých na potomní časy chovati, též ouřad v opatrování důchodův obecních zachovávati měli“, která nahrazovala instrukci z roku 1554. Velký důraz byl v důsledku rekatolizace kladen na to, aby ve městě nepřebývali žádní nekatolíci. Instrukce upravovala také várečné právo, šenkování, hygienické i požární záležitosti např. vymetání komínů, opravy cest a mostů ve městě a okolí pro usnadnění přístupu na trhy, a rovněž kontrolu hospodaření města. V šencích měly být spravedlivé míry, jinak hrozil šenkýři trest dvě neděle vězení na Hukvaldech nebo pokuta deset kop grošů. Pivo ani víno se nesmělo čepovat „v nedělní a sváteční den dokud nebude po službách Božích“. V případě peněžních nesrovnalostí museli členové městské rady nedoplatky dodat ze svého.


 • prameny, literatura


 • události

  1554
  Biskupská instrukce pro poddanská města (včetně Moravské Ostravy) z roku 1554


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 05. 06. 2020