Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Stížnost hukvaldského rentmistra na nesplácení kontribucí a dlužních úpisů


 • 31. 7. 1671 


 • charakteristika

  Hukvaldský rentmistr si v červenci 1671 stěžoval správě biskupských statků na moravkoostravské měšťany, že opětovně nezaplatili měsíční kontribuci a ani nesplácejí v termínech staré dlužní úpisy. Sděloval, že to zdůvodňují nadměrně vysokými daněmi a jejich nerovnoměrným rozložením. Toto tvrzení hodlali podložit soupisem obydlených a neobydlených domů, který provedl hukvaldský úředník, v němž zaznamenal jen 95 obydlených domů. Rentmistr se však domníval, že neschopnost odvádět kontribuci a další vyměřené platy vrchnosti není z důvodu nemajetnosti, ale spíše ze vzdoru. Proto navrhoval opětovné provedení vojenské exekuce. Moravská Ostrava se jen se značnými obtížemi vypořádávala s důsledky poválečné krize a její hospodářská obnova probíhala jen pozvolným tempem.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 09. 05. 2019