Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Vstoupil v platnost zákon o městě Ostravě


 • 1. 7. 1969 


 • charakteristika

  Na základě zákona České národní rady č. 40/1969 Sb. z 29. 4. 1969, který vstoupil v platnost 1. 7. 1969, se Ostrava stala opět po dvaceti letech statutárním městem. Byla definována jako samostatná územně správní jednotka o 25 městských částech, přičemž orgánem státní správy ve městě byl Národní výbor města Ostravy (NVmO), který byl řízen přímo vládou České socialistické republiky. V čele NVmO stál již nikoli předseda národního výboru, nýbrž primátor. Dnem 1. 7. 1969 byla také z působnosti Severomoravského krajského národního výboru převedena na NVmO celá řada pravomocí (např. řízení několika organizací, dosud spravovaných krajem, jako Divadlo Petra Bezruče, Krajské divadlo loutek, Krajská lidová knihovna, Státní filharmonie Ostrava, Galerie výtvarného umění a celé řady školských zařízení).
  Velká část pravomocí byla z NVmO přesunuta na obvodní národní výbory konkrétně na čtyři největší z nich - ObNV Ostrava-střed, Ostrava-Slezská Ostrava, Ostrava-Zábřeh a Ostrava-Poruba, které zároveň vykonávaly okresní pravomoc nad dalšími pěti obvodními národními výbor (Ostrava-Mariánské Hory, Ostrava-Vítkovice, Ostrava-Hrušov, Ostrava-Radvanice a Ostrava-Výškovice).


 • prameny, literatura

  článek ve sborníku nebo kapitola v knize
  "Správní a územní vývoj města Ostravy"


 • události

  1. 1. 1972
  Zrušení zákona o městě Ostravě 29. 4. 1969
  Přijetí zákonů České národní rady o statutárních městech Ostravě a Plzni v dubnu 1969


 • autor

  Šerka


Aktualizováno: 09. 05. 2019