Encyklopedie města Ostravy !!!

Znázornění územní příslušnosti dnešních ostravských obcí k Moravě, rakouskému Slezsku (Opavsku a Těšínsku) a pruskému Slezsku po roce 1742. Autor: Jozef Šerka

Uzavření Vratislavského míru, na jehož základě byla větší část Slezska odstoupena Prusku


 • 11. 6. 1742 


 • ulice

  28. října
  Opavská
  Těšínská


 • charakteristika

  Po prohrané válce v letech 1740-1742 uzavřela habsburská panovnice Marie Terezie předběžný mír s Pruskem ve Vratislavi, na jehož základě byla velká část Slezska, které patřilo až dosud k zemím Koruny české, připojena k Prusku. Toto ujednání bylo potvrzeno berlínským mírem 28. 7. 1742. Habsburské monarchii se ani v další válce o Slezsko v letech 17434-1745 ani ve válce sedmileté (1756-1763) nepodařilo ztracené území získat zpět. V Prusku se také ocitlo pět obcí, které jsou součástí dnešní Ostravy - Antošovice, Hošťálkovice, Koblov, Lhotka a Petřkovice. Spolu s územím Hlučínska získala Československá republika tyto obce zpět až v roce 1920.


 • zajímavosti

  Odtržení Hlučínska, přes které dosud procházela hlavní silniční komunikace, spojující Opavu s Těšínem, si vyžádalo stavbu nové císařské silnice, která nyní procházela přes Moravskou Ostravu. Tranzitní poloha pak přinesla městu nesporné hospodářské výhody.
  V trase bývalé císařské silnice až dosud prochází ulice 28. října, Opavská a Těšínská.


 • obrazy

  img0607.jpg


 • události

  4. 2. 1920
  Připojení Hlučínska k Československu


 • autor

  Šerka


Aktualizováno: 15. 05. 2019