Encyklopedie města Ostravy !!!

Vytvoření šestnácti městských obvodů na území města v roce 1957. Autor: Jozef Šerka

Vytvoření šestnácti městských obvodů na území města Ostravy


 • 5 / 1957 


 • charakteristika

  Po volbách do národních výborů 19. 5. 1957 došlo ke změnám v počtu a uspořádání městských obvodů; Hrabová byla vyloučena z obvodu města, došlo naopak k připojení Poruby (včetně katastrů bývalých obcí Třebovice a Pustkovec) a Svinova, čímž byl ve výsledku počet obvodních národních výborů na území města navýšen pouze o jeden, na šestnáct, došlo však k úpravám jejich číselného označení: I. ObNV Ostrava-střed, II. ObNV Ostrava-Přívoz, III. ObNV Ostrava-Mariánské Hory (včetně katastrů Nová Ves a Zábřeh-Hulváky), IV. ObNV Ostrava-Svinov, V. ObNV Ostrava-Zábřeh, VI. ObNV Ostrava-Hrabůvka, VII. ObNV Ostrava-Vítkovice, VIII. ObNV Ostrava-Slezská Ostrava, IX. ObNV Ostrava-Muglinov, X. ObNV Ostrava-Hrušov, XI. ObNV Ostrava-Heřmanice, XII. ObNV Ostrava-Michálkovice, XIII. ObNV Ostrava-Radvanice, XIV. ObNV Ostrava-Kunčičky, XV. ObNV Ostrava-Kunčice, XVI. ObNV Ostrava-Poruba (včetně katastrů Třebovice a Pustkovec).


 • obrazy

  img0610.jpg


 • prameny, literatura


 • události

  6/1960
  Vytvoření osmi městských obvodů na území města 5/1954
  Vytvoření patnácti městských obvodů na území města Ostravy


 • autor

  Šerka


Aktualizováno: 09. 05. 2019