Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Vytvoření katastrálního území Zábřeh-VŽ


  • 12. 4. 1960 


  • katastr

    Zábřeh-VŽ


  • charakteristika

    Na základě usnesení plenárního zasedání Městského národního výboru v Ostravě 12. 4. 1960 bylo z části dosavadního katastrálního území Zábřeh, přiléhajícího k Vítkovicím, vytvořeno nové katastrální území Zábřeh-VŽ (Vítkovické železárny). Důvodem byl zejména fakt, že na tomto území byl situován závod 2 Vítkovických železáren. Nový katastr se stal po volbách do národních výborů v červnu 1960 součástí městského obvodu Vítkovice, spravovaného Obvodním národním výborem Ostrava III - Vítkovice.


  • autor

    Šerka


Aktualizováno: 09. 05. 2019