Encyklopedie města Ostravy !!!

Městské obvody v letech 1960-1966. Autor: Jozef Šerka

Vytvoření osmi městských obvodů na území města


 • 6 / 1960 


 • charakteristika

  Po volbách do národních výborů v červnu 1960 došlo k výrazné redukci dosavadního počtu obvodních národních výborů - z šestnácti na osm:
  I. ObNV Ostrava-střed (katastr Moravská Ostrava, Přívoz)
  II. ObNV Ostrava-Mariánské Hory (katastr Mariánské Hory, Nová Ves, Zábřeh-Hulváky)
  III. ObNV Ostrava-Vítkovice (katastr Vítkovice, Kunčičky, Kunčice, Zábřeh-VŽ)
  IV- ObNV Ostrava-Zábřeh (katastr Zábřeh, Hrabová, Hrabůvka, Stará Bělá-Paseky)
  V. ObNV Ostrava-Slezská Ostrava (katastr Heřmanice, Michálkovice, Slezská Ostrava)
  VI. ObNV Ostrava-Hrušov (katastr Hrušov, Muglinov)
  VII. ObNV Ostrava-Radvanice (katastr Bartovice, Radvanice)
  VIII. ObNV Ostrava-Poruba (katastr Martinov, Poruba, Pustkovec, Svinov, Třebovice).


 • obrazy

  img0611.jpg


 • prameny, literatura

  článek ve sborníku nebo kapitola v knize
  "Správní a územní vývoj města Ostravy"


 • události

  1. 1. 1966
  Připojení Výškovic k Ostravě 5/1957
  Vytvoření šestnácti městských obvodů na území města Ostravy


 • autor

  Šerka


Aktualizováno: 09. 05. 2019