Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Ustaven spolek Deutsches Haus


 • 2. 6. 1892 


 • charakteristika

  Primárním úkolem spolku Deutsches Haus bylo zajistit vybudování a provozování spolkového Německého domu v Moravské Ostravě. Prvním předsedou spolku se stal JUDr. Karl Richter.


 • prameny, literatura


 • stavby

  Německý dům (Deutsches Haus)
  náměstí Dr. E. Beneše 951


 • autor

  Šerka


Aktualizováno: 09. 05. 2019