Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Odkup Čertovy Lhotky městem Moravskou Ostravou v roce 1533


 • 23. 4. 1533 


 • charakteristika

  Dne 23. dubna 1533 koupilo město Moravská Ostrava od zadluženého biskupského mana Ladislava z Kadaně za 350 moravských zlatých biskupské léno Čertovu Lhotku (původní název Mariánských Hor) s poplužním dvorem, lesy, háji a rybníky. Náhradou za manské služby, kterými byla Čertova Lhota biskupovi povinována, převzala na sebe Ostrava smlouvou z 27. ledna 1539 každoroční povinnost dodávat biskupovi do Kelče na zámek kopu štik a kopu kaprů. V polovině 16. století byla tato obtížná povinnost přeměněna v peněžitý plat. Zajímavé bylo odůvodnění, které biskup k propuštění Lhotky z léna a manské povinnosti uvádí: „Město Ostrava je vysazeno v končinách biskupství, kde se sbíhají hranice okolních knížat, a proto to potřebuje pro svou ochranu a obranu a pro provedení mnohých oprav na obecních staveních.“


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Karkoszka


Aktualizováno: 30. 03. 2022