Encyklopedie města Ostravy !!!

Zdroj: Archiv města Ostravy, listina Karla IV. z roku 1362

Tržní privilegium z roku 1362 udělené městu Ostravě českým králem a císařem Karlem IV.


 • 17. 5. 1362 


 • nej...

  Ostrava
  nejstarší archiválie uložená v Archivu města Ostravy


 • charakteristika

  Karel IV. udělil městu Ostravě právo konat patnáctidenní výroční trh. Tímto privilegiem panovník významně přispěl k hospodářskému rozvoji města.


 • zajímavosti

  Pergamenová listina s latinským textem, pečeť na pergamenových proužcích se nedochovala.


 • obrazy

  img0706.jpg


 • prameny, literatura


 • události

  14. 12. 1523
  Tržní privilegium z roku 1523 udělené městu Ostravě králem Ludvíkem Jagellonským 26. 12. 1461
  Tržní privilegium z roku 1461 udělené městu Ostravě králem Jiřím z Poděbrad


 • autor

  Novotná


Aktualizováno: 15. 05. 2019