Encyklopedie města Ostravy !!!

Zdroj: Archiv města Ostravy, listina Karla IV. z roku 1362

Tržní privilegium z roku 1362 udělené městu Ostravě českým králem a císařem Karlem IV.


 • 17. 5. 1362 


 • nej...

  Ostrava
  nejstarší archiválie uložená v Archivu města Ostravy


 • charakteristika

  Český král a císař římský Karel IV. udělil městu Moravská Ostrava právo konat na jaře patnáctidenní výroční trh. Tímto privilegiem, určeným měšťanům a všem obyvatelům města, panovník významně přispěl k jeho hospodářskému rozvoji. Možno ho označit za strategický dokument umožňující v průběhu 14. a 15. stol. další vzestup Moravské Ostravy. Za její vydání byl odpovědný notář císařské kanceláře Jan Milíč z Kroměříže, pozdější významný církevní reformátor.

  Pergamenová listina, jejíž pečeť byla však v průběhu staletí zničena, je nejstarší archiválií uloženou v Archivu města Ostravy.


 • zajímavosti

  Pergamenová listina s latinským textem, pečeť na pergamenových proužcích se nedochovala.


 • obrazy

  img0706.jpg


 • prameny, literatura


 • události

  14. 12. 1523
  Tržní privilegium z roku 1523 udělené městu Ostravě králem Ludvíkem Jagellonským 26. 12. 1461
  Tržní privilegium z roku 1461 udělené městu Ostravě králem Jiřím z Poděbrad


 • související odkazy

  Digitalizovaná listina Karla IV. z roku 1362 v Digitální badatelně Archivu města Ostravy


 • autor

  Novotná


Aktualizováno: 15. 11. 2023