Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Tržní privilegium z roku 1461 udělené městu Ostravě králem Jiřím z Poděbrad


 • 26. 12. 1461 


 • charakteristika

  Český král Jiří z Poděbrad udělil městu Ostravě právo konat druhý jarmark (první tržní privilegium udělil městu Karel IV. v roce 1362). Z listiny je patrné, že probíhal na podzim o svátku sv. Cecílie (22. listopadu). Začínal čtyři dny před tímto svátkem a končil čtyři dny po něm. Udělení tržního privilegia je dokladem vzrůstu řemeslné výroby a obchodu v Ostravě po ukončení husitských válek a války mezi Jiřím z Poděbrad a uherským králem Matyášem. Vedle řemesel a obchodu zůstávalo i nadále zemědělství významným zdrojem obživy obyvatel.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  20. 5. 1670
  Olomoucký biskup obnovil městu právo konání výročního trhu (1670) 14. 12. 1523
  Tržní privilegium z roku 1523 udělené městu Ostravě králem Ludvíkem Jagellonským 17. 5. 1362
  Tržní privilegium z roku 1362 udělené městu Ostravě českým králem a císařem Karlem IV.


 • autor

  Novotná


Aktualizováno: 09. 05. 2019