Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Priodej části vsi Přívozu v roce 1396


  • 17. 8. 1396 


  • charakteristika

    Olomoucký biskup Mikuláš z Riesenburku potvrdil prodej druhého dílu vsi Přívozu o rozsahu šesti a půl lánu Mikuláši Cethorovi. Mezi těmi, kteří se dostavili k biskupovi, je jmenován také moravskoostravský purkrabí Mikuláš Neubecke.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 03. 06. 2019