Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Průchod polského krále Jana Sobieského Moravskou Ostravou v roce 1683


  • 15. 8. 1683 


  • charakteristika

    Polský král Jan Sobieski vyrazil s třicetitisícovou armádou z Krakova (Polsko) na pomoc Vídni (Rakousko), která byla obležena Turky. Cestou měl projít i Moravskou Ostravou. V bitvě u Vídně rozdrtil turecká vojska a zastavil jejich další vpád do Evropy. Porážka tureckých vojsk byla tehdy velikou událostí a podrobně byla popsána i v pamětním zápise uloženém do moravskoostravské radniční věže v roce 1689.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 03. 06. 2019