Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Suspendace syndika Kašpara Haukeho v roce 1836


 • 31. 12. 1836 


 • charakteristika

  Moravskoslezské gubernium v Brně vydalo rozhodnutí, jímž byl suspendován syndik Kašpar Hauke. Právnicky vzdělaný úředník, patřící k městské elitě, působil ve funkci syndika a prvního radního moravskoostravského magistrátu v letech 1801–1836. Vedl politickou a soudní agendu spornou i nespornou.
  Důvodem k odvolání byla závažná pochybení v soudní agendě, především ve vedení sirotčího, depozitního a pozemkového úřadu, pozůstalostních řízení i registratury.
  Stížnosti na špatné úřadování podal k apelačnímu soudu v Brně již v r. 1818 purkmistr Franz Streibel.
  Poslední hloubková kontrola v létě 1836 provedená krajským komisařem Teodorem Hockem a arcibiskupským účetním Johannem Wiesnerem, podpořená i udáním 13 ostravských měšťanů, měla za následek Haukeho definitivní pád a také odvolání celé městské rady v čele s purkmistrem Václavem Lihotzkým.


 • účastníci

  Kašpar Hauke
  Franz Streibel
  Theodor Hocke
  Johann Wiesner


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • osoby

  Kaspar Hauke


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 03. 06. 2019