Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Vznik smíšeného okresního okresního úřadu v Moravské Ostravě v roce 1855


 • 28. 4. 1855 


 • charakteristika

  Na základě nařízení č. 10/1853 ř. z. vznikl v Moravské Ostravě smíšený okresní úřad, který vykonával v rámci soudního okresu Moravská Ostrava politickou správu a měl na starosti také záležitosti berní a soudní. Podléhal krajskému úřadu v Novém Jičíně a po jeho zrušení v roce 1860 přímo moravskému zemskému místodržitelství v Brně. Zrušen však byl již v roce 1868, kdy se politická správa okresu přesunula do Místku, ve městě byl ponechán okresní soud a berní úřad.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 03. 06. 2019