Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Požár v pivovaru hrabat Wilczků v Polské Ostravě v roce 1872


 • 28. 11. 1872 


 • charakteristika

  V pivovaru hrabat Wilczků v Polské Ostravě (dnes Slezská Ostrava) vypukl 28. listopadu 1872 požár, který silně poškodil levé křídlo zámku až po hradební věž. Příčinou byla nedostatečná bezpečnost výroby ve starém rukodělném pivovaru, kde se připravoval slad a vařilo pivo stále ještě za použití otevřeného ohně. Ten zničil velké zásoby ječmene a sladu, veškeré dřevěné části stavby, ale naštěstí nezachvátil šindelovou střechu. Tehdejším nájemcem polskoostravského pivovaru, který v polovině 19. stol. produkoval ročně jen asi 1000 hl piva, byl Simon Frankl. Ten po požáru přenesl výrobu piva do objektu tzv. harendy, jež se nacházela v nedalekém podzámčí. Živelní pohroma i finanční problémy nájemce, které vyvrcholily v roce 1879 konkurzním řízením, urychlily zánik tohoto pivovaru.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  27. 11. 1919
  Změna názvu městyse Polská Ostrava na Slezská Ostrava


 • stavby

  Slezskoostravský hrad
  Hradní 12/1861


 • historická obec

  Slezská Ostrava


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 22. 01. 2020