Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Vypálení židovské synagogy ve Vítkovicích


 • 24. 5. 1939 (05.06.1939)


 • katastr

  Vítkovice


 • charakteristika

  Synagoga ve Vítkovicích byla nacisty zapálena jako první z židovských svatostánků na území města. Definitivně zničena byla až 5. června 1939, trosky byly odstraněny do roku 1941. Pozemek poté sloužil jako hřiště sousední školy.


 • prameny, literatura


 • události

  12. 6. 1939
  Vypálení hlavní synagogy v Moravské Ostravě


 • stavby

  Synagoga ve Vítkovicích
  Halasova


 • historická obec

  Vítkovice


 • autor

  Šerka


Aktualizováno: 05. 04. 2024